Επικοινωνία

 

Επισκεφθείτε το Ιατρείο

Χειρουργός Ορθοπαιδικός - Σάπκας Γ. Σωκράτης
+302310403940