Ολικές Αρθροπλαστικές

 
 
 
 
 
 
 
 
Ολική αρθροπλαστική ισχίου:
 
Με τις σύγχρονες τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας (MIS) επιτυγχάνεται αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου με μικρότερες χειρουργικές τομές, λιγότερη απώλεια αίματος, μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, βραχύτερη νοσηλεία (3-4 ημέρες) και ταχύτερη αποκατάσταση και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου εφαρμόζεται στην θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, της οστεονέκρωσης και της δυσπλασίας του ισχίου.
 
 
 
Ολική αρθροπλαστική γόνατος:
 
Ψηφιακή ολική αρθροπλαστική γόνατος:
 
Ολική αρθροπλαστική ώμου:
 
Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής (ισχίου-γόνατος,ώμου):