Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

 
 
 
 
 
 
 
 
Σπονδυλική στένωση:
 
Η σπονδυλική στένωση ή σπονδύλωση αποτελεί την κατάσταση κατά την οποία λόγω εκφυλιστικών διεργασιών όπως δισκοκήλες, οστεόφυτα ή υπερτροφία των αρθρώσεων, οδηγεί σε ελάττωση κάτω των 12 χιλιοστών της διαμέτρου του σπονδυλικού σωλήνα. Παρατηρείται στην αυχενική και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η αντιμετώπιση της αυχενικής στένωσης περιλαμβάνει δισκεκτομή και τοποθέτηση μεσοσπονδύλιου προθέματος (PEEK) όταν η πίεση είναι από το μεσοσπονδύλιο διάστημα ή σωματεκτομή και τοποθέτηση διατεινόμενου κλωβού όταν η πίεση προέρχεται από το σώμα του σπονδύλου.Στην οσφυική στένωση εφαρμόζονται μικροχειρουργικές τεχνικές με αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων χωρίς να αλλάξει η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης. Γι’ αυτό στην πλειονότητα των ασθενών δεν χρειάζονται μεγάλες επεμβάσεις όπως σπονδυλοδεσία.
 
 
 
Μικροδισκεκτομή:
 
Κυφοπλαστική: